ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
terrazza.com.ua

Розділ І. Загальні положення

1. Web-сайт terrazza.com.ua (далі – Сайт) належить на праві власності ТЗоВ "ФЛОПСАР АПМ", код ЄДРПОУ 40333498 ( далі – Компанія). Всі фрази об'єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) не поширюється на web-сайти третіх осіб.

3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб-споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем-користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно - правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно - правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) споживач надає дозвіл Компанії входити:

1. прізвище, ім'я, по-батькові;

2. стать;

3. місце проживання;

4. номери засобів зв'язку (телефон, e-mail та ін.);

5. інформація про банківські та інші фінансові операції;
6. IP адресу (internet protocol) використовувану для з'єднання комп'ютера з інтернетом;
7. логін та пароль;
8. інформацію про з'єднання та історію купівлі;

9. іншу інформація, яка самостійно вноситься споживачем чи надається Компанії будь-яким іншим способом. 

Також ми можемо використовувати системні інструменти для визначення збирання інформації про сесії відвідувань Сайту, включаючи час відповіді сторінок, тривалість відвідувань певних сторінок, інформацію про взаємодії зі сторінками, та методи, які використовуються для переходу на сторінку.

ІІІ. Зберігання Персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

2. Компанія розміщена на платформі Wix.com. Wix.com надає нам онлайн-платформу, яка дозволяє нам продавати вам наші продукти та послуги. Ваші дані можуть зберігатися через сховище даних Wix.com, бази даних і загальні програми Wix.com. Вони зберігають ваші дані на захищених серверах за брандмауером.

3. Місцем знаходженням Компанії є 79040, Львівська обл., місто Львів, вул. Городоцька 357.
 

IV. Шифрування SSL або TLS

1. Цей веб-сайт використовує для забезпечення безпеки і захисту передачі персональних даних та іншої конфіденційної інформації (наприклад, замовлення або запити до відповідальної особи) SSL- або TLS- шифрування. Ви можете розпізнати зашифроване з'єднання за літерами „https://“ і значком блокування в адресному рядку браузера. Якщо SSL- або TLS-шифрування активовано, дані, які ви передаєте нам, не можуть бути прочитані сторонніми особами.

V. Права споживача

1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

1.1. Знаті про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3. На доступ до своїх персональних даних;

1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5. Вимагати припинення оброблення персональних даних Компанією;

1.6. Вимагати видалення своїх персональних даних;

1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

VI. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики конфіденційності щодо Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних страждань є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

VII. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

- припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

VIII. Оновлення Політики Конфіденційності
1. Ми залишаємо за собою право змінювати цю Політику конфіденційності в будь-який час, тому, будь ласка, переглядайте її часто. Зміни та уточнення набудуть чинності негайно після їх розміщення на web-сайті. Якщо ми внесемо суттєві зміни до цієї політики, ми повідомимо вас тут, що вона була оновлена, щоб ви знали, яку інформацію ми збираємо, як ми її використовуємо та за яких обставин, якщо такі є, ми використовуємо та/або розкриваємо інформацію.

IX. Контактна інформація
1. Якщо ви хочете: отримати доступ, виправити, змінити або видалити будь-яку особисту інформацію, яку ми маємо про вас, зв’яжіться з нами за адресою contact.terrazza@gmail.com або надішліть нам листа на адресу 79040, Львівська обл., місто Львів, вул. Городоцька 357.